Subsidie Brussel voor zonnepanelen per direct met 8 procent omhoog

Woensdag 01 november 2023

De Brusselse energieregulator BRUGEL heeft besloten de subsidie voor zonnepanelen per direct met 8 procent te verhogen. Het besluit geldt voor nieuwe pv-installaties tot een omvang van 36 kilowattpiek.

BRUGEL herberekent ieder jaar in september het steunniveau dat nodig is om voor nieuwe pv-installaties een terugverdientijd van 7 jaar te garanderen. Met dit systeem weet iedere Brusselaar zeker dat hij zijn pv-installatie in 7 jaar tijd terugverdiend heeft, ongeacht het moment waarop hij beslist om erin te investeren.

Toekenningsgraad 

Op 1 januari 2023 werden de steunniveaus juist met 19 tot 30 procent verlaagd en dat wordt voor de kleinere installaties nu gedeeltelijk teruggedraaid. Voor zonnepaneelinstallaties van 36 kilowattpiek en groter wordt de toekenningsgraad per 1 februari 2024 juist met meer dan 40 procent verlaagd. 

Bipv

Voor gebouwgeïntegreerde zonnepanelen (bipv) past BRUGEL de toekenningsgraad eveneens per direct aan om een terugverdientijd van 7 jaar te garanderen. De verhoging loopt uiteen van 5,7 tot 8,2 procent.

artikel