Batterijsysteem - Leuven

Batterij: Huawei - LUNA_2000 - 4,4 kWh

Batterij omvormer: Huawei