Batterijsysteem - Bierbeek

Batterij: Huawei - LUNA 2000
Batterij-omvormer: Huawei