De hoogste premie voor zonnepanelen krijgt u nu

Dinsdag 24 augustus 2021
Artikel de tijd

Twijfelt u na de afschaffing van de terugdraaiende teller over de installatie van zonnepanelen? Ze blijven rendabel. Het grootste voordeel behaalt u als u dit jaar uw premie aanvraagt.

Zonnepanelen lagen in het eerste halfjaar van 2021 duidelijk niet goed in de markt. Er werd voor 83 megawatt nieuw vermogen geïnstalleerd, gespreid over 13.644 installaties. Ter vergelijking: over heel 2020 kwam er 693 megawatt bij.

De verklaring van het hoge cijfer vorig jaar? De rush op zonnepanelen om alsnog voor 15 jaar vanaf de installatie te genieten van de terugdraaiende teller. Wat de consument toen nog niet wist, is dat enkele maanden later het Grondwettelijk Hof definitief een kruis zou maken over dat systeem.

Het voorlopig lage cijfer voor dit jaar ligt vooral aan het wantrouwen dat het arrest heeft teweeggebracht. Nochtans heeft het arrest geen impact op de installatie van nieuwe zonnepanelen vanaf 2021, omdat die sowieso geen gebruik zouden kunnen maken van de terugdraaiende teller.

DE ESSENTIE

Ook na de afschaffing van de terugdraaiende teller zijn nieuwe zonnepanelen interessant. Met de Vlaamse investeringspremie hebben ze een behoorlijk rendement.

De periode waarin de premie wordt toegekend, loopt van 2021 tot 2024. Het bedrag neemt elk jaar af en wordt telkens op 1 januari vastgelegd. Het maximale bedrag is 1.500 euro.

De subsidie is er alleen voor bestaande woningen met een bouwaanvraag van voor 2014.

Zonnepanelen hebben plots het imago van een onrendabele investering, maar dat klopt niet. Met de investeringspremie van de Vlaamse overheid hebben ze een behoorlijk rendement. De premie wordt uitbetaald door de netbeheerder Fluvius.

De energieleverancier Engie berekende dat wie nu een doorsnee-installatie van 4 kWp met een kostprijs van 5.500 euro op zijn dak legt, uitkomt op een terugverdienperiode van negen jaar en een rendement van 10 procent.

Wie kan de premie aanvragen?

De premie kan worden aangevraagd door zowel particulieren als vennootschappen. Maar niet alle woningen en gebouwen komen in aanmerking. Als u een heel recente woning gekocht hebt of aan nieuwbouw denkt, valt u uit de boot. De premie is er alleen voor bestaande woningen met een bouwaanvraag van voor 2014.

Geldt de premie ook voor een uitbreiding van een installatie?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor nieuwe zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. De uitbreiding van een bestaande installatie komt dus niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de premie?

De periode waarin de premie wordt toegekend, loopt van 2021 tot 2024. Het bedrag neemt elk jaar af en wordt telkens op 1 januari vastgelegd. De datum van de indienstneming van de zonnepanelen bepaalt het bedrag en de premievoorwaarden. Met de datum van indienstneming wordt de datum bedoeld waarop de installatie werd gekeurd en niet de datum waarop ze werd geïnstalleerd. Dat betekent dat zonnepanelen die in december 2020 werden geplaatst en pas in januari of februari 2021 werden gekeurd ook in aanmerking komen.

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen en dus niet op basis van het vermogen van de omvormer. U moet de bedragen in verhouding zien tot een kostprijs van 5.000 tot 5.500 euro voor een gemiddelde installatie.

Dit jaar bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek (kWp) voor de eerste 4 kWp en 150 euro per kWp voor de schijf tussen 4 en 6 kWp. Voor alles wat boven dat geïnstalleerd vermogen uitkomt, wordt geen premie toegekend. Voor een installatie van 6 kWp of meer krijgt u dus 1.500 euro steun.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kWp voor installaties tot 4 kWp en bijkomend 112,5 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat komt overeen met maximaal 1.125 euro.

In 2023 daalt de premie tot 150 euro per kWp voor installaties tot 4 kWp en bijkomend 75 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat levert een maximumbedrag van 750 euro op. In 2024, het laatste jaar dat de premie wordt toegekend, bedraagt die 75 euro per kWp voor installaties tot 4 kWp en bijkomend 37,5 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat is nog goed voor maximaal 375 euro.

Wanneer moet ik de premie aanvragen?

Ze moet niet worden aangevraagd voordat u met de installatie begint. De aanvraag kan gebeuren nadat de werken zijn uitgevoerd. Dat moet gebeuren binnen drie maanden na de indienstneming van de zonnepanelen. De aanvraag gebeurt online via de website van de netbeheerder Fluvius.

artikel De Tijd