BIJKOMENDE PREMIE VAN 1.163 EURO VOOR GEZINNEN MET WARMTEPOMP

Maandag 07 juni 2021

Eigenaars van zonnepanelen en een warmtepomp dreigden de grote dupe te worden van het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat de terugdraaiende teller vernietigde voor wie al een digitale meter in huis heeft. Zij zijn vaak erg afhankelijk van die terugdraaiende teller om hun financiële plaatje enigszins te laten kloppen.

Meer informatie ...

• ‘Waar de burger naar snakt, is duidelijkheid over digitale meter, en vooral, gemak’

Maar in de eerste oplossing die de Vlaamse regering uitwerkte, was voor een extra inspanning voor mensen met warmtepompen nog geen sprake. Vandaag doet Demir wel een voorstel. De ongeveer 31.000 eigenaars van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, kunnen een bijkomende ‘retroactieve investeringspremie’ van 1.163 euro krijgen, bovenop de premie die de Vlaamse regering al aan de pakweg honderdduizend eigenaars van zonnepanelen en een digitale meter uitkeert. De warmtepompen moeten in dienst zijn genomen voor 31 december vorig jaar.

Daarnaast komen ook 530 installaties met een warmtekrachtkoppeling of een kleine windturbine in aanmerking voor steun. Die premie kan oplopen tot 5.907 euro per KW vermogen aan brandstofcellen en tot 7.175 euro per KW vermogen voor kleine windmolens. Het bedrag is afhankelijk van wat nodig is om een rendement van 5 procent te bereiken op vijftien jaar tijd.

‘Omdat in dit dossier al veel beloftes zijn gedaan die niet ingelost werden, wilden we die fout niet nog eens maken’, zegt Demir. ‘Achter de schermen werden alle mogelijkheden eerst grondig bestudeerd. Dit voorstel lijkt haalbaar en betaalbaar.’

• Is een thuisbatterij rendabel?

De nieuwe regeling kost nog eens 37,2 miljoen aan de Vlaamse begroting, en staat nog niet helemaal vast. Om een herhaling van het fiasco met de terugdraaiende teller te vermijden, laat Demir haar beslissing afhangen van het advies van de Raad van State over dit voorstel, dat werd uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse Parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

Daarmee is de moeilijke financiële situatie van warmtepompen nog niet helemaal uitgeklaard. Om echt aantrekkelijk te worden, is een tax shift nodig waardoor er minder taksen op elektriciteit worden geheven en meer op fossiele brandstoffen die vandaag minder worden belast, zoals gas.

Het kan tot het najaar duren alvorens de nieuwe premies aangevraagd kunnen worden. Wie een digitale meter heeft, krijgt dan zes maanden de tijd om de premie aan te vragen. Wie nog werkt met een klassieke meter met een platte schijf, moet uiterlijk een half jaar na de vervanging van zijn meter door een digitale een aanvraag doen, en uiterlijk eind 2025.